Acollida

Benvolguts pares i mares;

El dia 12 de setembre de 2017 encetem un nou curs, i pel que fa la
gestió del servei d’acollida , com el curs passat, va a càrrec de la
Fundació En Xarxa.
Un curs més, mantenim els preus; recordar que els pagaments dels alumnes que usin
els servei de forma esporàdica, caldrà que facin el pagament per avançat a la oficina
de l’Afa (o el mateix dia com a molt tard).
Com bé ja sabeu, per tal de fer inscripcions i actualitzacions del servei, us podeu
adreçar a na Maria al 665582127 o a maria@enxarxa.cat (coordinadora del servei de
menjador i acollides).

L’horari d’acollida és de 8 a 8:30h i de 16 a 17h.

Acollida – Usuaris fixos (preu mensual)

Socis Afa
Mitja hora d’acollida (matí o tarda) 15€ / mes
Hora d’acollida matí o tarda 30€ / mes
Hora d’acollida migdia (de 12:00 a 13:00) 10€/ mes

 

Els mesos de juny i setembre es cobrarà un 50% del preu mensual en el rebut
d’octubre o maig.
• els alumnes que utilitzin el servei d’acollida de tarda és important que tingueu en
compte posar-los dins la bossa o motxilla, quelcom per berenar (ja que especialment
els petits (E.I. i C.I.), han acabat de dinar com a molt tard, a les 13h.

 

Acollida – Usuaris esporàdics (preu diari)

Socis Afa
Mitja hora d’acollida (matí o tarda) 2€ / mes
Hora d’acollida matí o tarda 4€ / mes
Hora d’acollida migdia (de 12:00 a 13:00) 1€/ mes

 

• és molt important que les famílies tinguin la previsió d’avisar amb antelació a la
coordinadora Maria, d’aquells alumnes que hagin d’ utilitzar el servei d’acollida de
tarda de manera esporàdica.