Extraescolars 2017-2018

Aquí podeu consultar els preus de les extraescolars recalculades per aquest 2n trimestre.
Tal i com vam dir-vos, en el rebut del 2n trimestre, que hem posat al cobrament, es descompten pels nens i nenes que van fer ball el primer trimestre un dia a la setmana 6 € i pels en feien 2 dies 12 €.
El mateix ha passat amb l’activitat de patinatge, i es descompten 6 € pels nens i nenes afectats en el primer trimestre.
Els  preus s’ajusten tot el que és pot, i en cas de cobrament en excés, com bé veieu, es retornen

Download (PDF, 57KB)

Encara hi ha places lliures en diverses activitats extraescolars per aquest curs, aquí sota, podeu trobar tota la informació necessària per poder fer la inscripció en aquestes activitats que encara tenen disponibilitat..


Per poder realitzar les activitats és necessari que entregueu signat el full d’inscripció d’alta/renovació de l’AFA. Aquest full es repartirà als alumnes a l’inici de curs, també estarà disponible a la web i només és un full per família.

El pagament de les activitats serà TRIMESTRAL. Es farà efectiu la primera setmana d’octubre, la primera setmana lectiva de gener i la primera setmana lectiva del 3r trimestre. El pagament serà preferiblement domiciliació bancària encara que es pot fer mitjançant transferència bancaria o abonament a l’oficina del Banc Sabadell.

Si no es fa efectiu el pagament, la següent setmana es notificarà a les famílies i a la 3a setmana es donarà de baixa de l’activitat per evitar morositat.

Si algú no vol continuar amb l’activitat ha d’avisar a l’AFA dues setmanes abans de finalitzar el trimestre mitjançant el formulari de baixa a la web o enviant un Mail al correu de l’AFA.

Els pagaments dels trimestres són sencers si algun nen no l’acaba, pel motiu que sigui, no es retornaran els diners.

Els preus de les activitats poden variar durant el curs, si varia el nombre de alumnes. Si una extraescolar no arriba al mínim d’alumnes es podrà cancel·lar en qualsevol moment del curs.

És obligatori el pagament d’una única assegurança per a tot el curs. Cost aproximat 3.5€.

S’intentarà que cap nen/a es quedi fora de les activitats a les que els apunteu, en cas de superar els grups màxims i per al bon funcionament de l’activitat, es procedirà de la següent manera:

1) Tindran prioritat els alumnes que ja realitzin l’activitat durant el curs anterior.

2) Si fos necessari, es realitzaria l’alta de l’alumne a l’activitat per rigorós ordre d’inscripció.

Preus extraescolars 1er trimestre curs 2017/2018Download (PDF, 373KB)