Horari extraescolars 3r trimestre 2020-21

Us adjuntem Annex a la Normativa d’Activitats Extraescolars vigent, afegint alguns punts: 
Annex normativa activitats extraescolars (Covid-19):– Recordeu que les places s’assignaran per estricte ordre de preinscripció, mitjançant el formulari que trobareu a la web de l’AFA. Per cada activitat s’acceptaran tants alumnes com permetin les restriccions vigents contra la covid-19, establertes pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i mai superant el màxim d’alumnes permesos que recomanin els responsables de les activitats extraescolars.– En el cas que aquest organisme oficial suspenguès en algun moment les activitats extraescolars organitzades als centres educatius, es tornarà l’import corresponent al periode no disfrutat del trimestre.– Si l’alumne es veu obligat a confinar-se, ja sigui per ser positiu en covid-19 o per quarentena preventiva de la seva classe, no es retornarà l’import de les classes de les activitats perdudes durant aquest període.– Si en algun moment les restriccions establertes per la Generalitat obliguen a disminuir el ratio d’alumnes a les extraescolars, malauradament es veuran privats de disfrutar-les els alumnes que per rigorós ordre de preinscripció es vegin afectats (els últims inscrits). En aquest cas sí es retornarà l’import del període no disfrutat.– Tant als alumnes assistents a les activitats com als responsables que les vinguin a realitzar, se’ls hi prendrà la temperatura abans de començar l’extraescolar, faran ús de gel hidroalcohòlic/rentat de mans abans i després de l’activitat i utilitzaran la mascareta en tot moment. Si algun alumne presenta elevada temperatura, se l’apartarà de la resta del grup i es trucarà a la seva família per tal que el vinguin a recollir tan aviat com sigui possible.Altres aspectes a destacar:- Hi han extraescolars (Judo i Patinatge) que serán de caire quinzenal, ja que abarquen molts cursos i no volem deixar a cap nen o nena sense que les gaudeixin. Per exemple, la primera quinzena del trimestre farà Judo 3r, i la següent, 4rt, i així successivament fins acabar el trimestre. Una vegada confirmada la plaça, us indicarem exactament quines quinzenes us pertoquen.- Com veureu, al pati pot estar compartit per dues activitats diferents degut a que es troben a l’aire lliure i hi ha prou espai per poder mantenir distància de seguretat entre els diferents cursos. Al gimnàs mai coincidiran dues extraescolars diferents; a una d’elles se li assignarà una altra ubicació, com alguna altra aula disponible o a l’exterior.- Pareu atenció a la duració de cada extraescolar. El temps començarà a computar des que el responsable de l’activitat recull als alumnes (16h, 16.10h ó 16.20h, depenent del curs i la seva hora de sortida).- Les families hauran de romandre a l’exterior del centre a l’espera de que l’activitat finalitzi i el responsable de l’activitat surti amb els alumnes per entregar-los.
Per qualsevol dubte i com sempre, quedem a la vostra disposició.–
Cordialment,La Junta de l’AFA de l’Institut Escola l’Agulla

Aprofitem per recordar-vos que és requisit indispensable ser socis de l’AFA per gaudir d’aquestes activitats, i que haureu d’omplir la Fitxa d’alta com a socis per aquest curs, la qual us vam facilitar en mail anterior.

A continuació teniu a la vostra dispocició les normatives de les extraescolar:

– per qualsevol altra consulta, fiqueu-vos en contacte amb nosaltres a ampalagullacatllar@gmail.com


A continuació adjuntem informació de les diverses extraescolars presentades: